Thông Tin Liên Hệ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO

Địa chỉ: 15 Khúc Thừa Dụ - Phường Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Số điện thoại : (0225) 3.851.365 hoặc 3.870259 (Phòng Đào tạo Tuyển sinh)

Fax : (0225) 3.851.365

Email: nghiepvu-congnghe@haiphong.edu.vn

Website: http://nghiepvucongnghehaiphong.edu.vn


ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 15 Khúc Thừa Dụ - Phường Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Số điện thoại : (0225) 3.851.365

Fax : (0225) 3.851.365

Email: trungtamdtbd.htqt@gmail.com

fanpage: https://www.facebook.com/thongtin tuyensinh

Liên kết

Mạng Facebook

Thống kê

Số lượt đang truy cập: 3

Số lượt đã truy cập: 3,775

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo 

Địa chỉ: 15 Khúc Thừa Dụ - phường Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Số điện thoại: (0225) 3.851.365 | Fax: (0225) 3.851.365

hoặc (02253).870259

Email: nghiepvu-congnghe@haiphong.edu.vn | Website: http://nghiepvucongnghehaiphong.edu.vn

Hãy chia sẻ Facebook của Nhà Trường tới bạn bè !